CO2 rapportering / Carbon Data

Alle disse data vil være mulige at aflæse i vores Kunde Workspace, eller vi kan levere en halv eller helårlig statistik som er produceret i samarbejde med Thrust Carbon, som I kan bruge i jeres CO2 beregning.

CO2 rapportering

Duty of Care

Det er vigtigt for virksomhedens ledelse, at den altid ved, hvor medarbejderne befinder sig.

BI Data

NDC priser